Palvelut

Rakennusalan juridiset palvelut

Toimistollamme on vankka kokemus rakennusalan juridiikasta, ympäristöoikeudesta, kaavoituksesta, kiinteistönmuodostamisesta ja kiinteistöjen käyttöön liittyvistä erilaisista sopimuksista. Asiakkainamme on rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, kiinteistöjen käyttäjiä, kiinteistösijoittajia sekä muita asuntojen ja liiketilojen omistajia.

Rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen liittyvät ongelmat koskevat usein urakka- ja suunnittelusopimuksia, kaavoitusta tai maankäyttö- ja hankesopimuksia. Ensisijaisesti pyrimme saavuttamaan neuvotteluteitse asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Toimistomme lakimiehillä on runsaasti kokemusta sekä oikeudenkäynneistä että erilaisten valituskirjelmien ja urakka-, projekti-, kaavoitus- ym. sopimusten laatimisesta ja niiden toimimisesta käytännön tilanteissa.

Olemme verkostoituneet alan parhaiden teknisten asiantuntijoiden kanssa, jotka toimivat asiakkaittemme apuna erilaisissa selvittelytehtävissä ja oikeudenkäynneissä.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Avustamme asiakkaitamme asunto- ja kiinteistökaupoissa. Laadimme kauppakirjoja ja hoidamme riita-asioita. Rakennuksen kuntoon tai asunto-osakkeiden kauppaan liittyvät ongelmat vaativat juristilta erityistä asiantuntemusta ja näkemystä siitä, keitä teknisiä asiantuntijoita kannattaa käyttää, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Runsaan kokemuksen ja laajan asiantuntijaverkostomme kautta asiakkaittemme käytettävissä ovat kunkin erityisalan alan parhaat tekniset osaajat.

Riitaisuudet liittyvät usein asunto- ja kiinteistökauppojen vastuukysymyksiin, kuten myyjän, ostajan, kiinteistönvälittäjän tai kuntotarkastajan vastuisiin.

Myös toimiminen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa puheenjohtajana sekä yhtiön tai sen osakkeenomistajan lainopillisena neuvonantajana kuuluvat toimistomme palveluihin.

Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Yhtiöoikeus on vahvaa erikoisalaamme. Yritys- ja liiketoimintakauppojen juridiikka ja niihin liittyvä verosuunnittelu vaativat asiakkaan ja lakimiehen yhteistyötä, jonka tarkoituksena on löytää asiakkaamme tarpeisiin soveltuva optimaalinen ratkaisu. Laadimme yrityskauppoihin, sulautumisiin ja jakautumisiin liittyvät asiakirjat sekä neuvomme niin koti- kuin ulkomaalaisia asiakkaitamme heidän liiketoiminnan järjestelyihin liittyvissä asioissaan.

Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme avioeroasioita, teemme avioehtosopimuksia ja osituksia.

Läheisen kuolemaan liittyy aina monenlaisia oikeudellisia asioita, joihin on hyvä varautua ennalta. Perintö- ja verosuunnittelu on syytä tehdä ajoissa, jotta asiat järjestyisivät kuoleman jälkeen hallitusti asiakkaan toivomalla tavalla huomioon ottaen jälkeen jäävien elämisen edellytysten turvaaminen sekä omaisuuden siirtymiseen liittyvät mahdollisuudet säästää veroissa. Perintötapahtumaan ja sukupolvenvaihdokseen liittyvä suunnittelu on syytä pitää ajan tasalla, sillä elämäntilanteet ja säännökset muuttuvat. Kokeneet juristimme hoitavat perintöasianne luottamuksella ja verosuunnittelun mahdollisuudet hyödyntäen.

Riitojen sovittelu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Osallistumme erimielisyyksien ratkaisemiseen sekä asianajajina että sovittelijoina ja välimiesoikeuksien jäseninä ja puheenjohtajana. Ensisijainen pyrkimyksemme on ehkäistä ennalta riidat hyvin ja huolellisesti laadituilla sopimuksilla ja toimimalla avustajana sopimusneuvotteluissa. Jos asiat eivät ratkea ilman oikeudenkäyntiä, niin hoidamme oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa sekä hallinnollisessa menettelyssä asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla kiinnittäen huomiota oikeudenkäynnin kustannusten pysymiseen järkevällä ja kohtuullisella tasolla.

palvelut